EVguide
                   HEM HOME 

Kollega Bil AS - PRESSEMELDING 29.08.03:

1000 ELBILER PÅ NORSKE VEIER

Det ruller nå 1000 elbiler på norske veier.
Fredag morgen leverte Samferdselsminister Torild Skogsholm elbil nummer 1000 av typen Kewet til Else Engebretsen som sammen med sin mann vil kjøre bilen i Oslo. Bilen er produsert i Oslo av Kollega Bil AS.

Merkedag
- Som samferdselsminister og Venstrepolitiker er det en merkedag når vi dag slipper elbil nummer 1000 ut i trafikken. Å få de 1000 første har tatt omlag 10 år. Jeg har svært godt håp om at det ikke vil ta 10 år før vi har 1000 til, sa ministeren da hun overleverte bilen.
Norge er idag helt i verdenstoppen når det gjelder å stimulere til kjøp og bruk av elbil. Denne elbilen og alle andre er fritatt for engangs- og årsavgift. Den kan passere gratis i bomringen, har gratis offentlig parkering, lavere avgiftsgrunnlag som firmabil og nullsats i momssystemet. Som en ekstra drahjelp har jeg også fra første juli i år satt i gang forsøk med å la elbiler kjøre i kollektivfelt. Jeg vil i tiden framover se på nye muligheter for å gjøre nullutslippsbiler enda mer attraktive for enda flere, sier Samferdselsminister Torild Skogsholm.

Den norske elbilen
Bilen som ble levert er av typen Kewet og ble opprinnelig utviklet og produsert i Danmark. Selskapet ble overtatt av Kollega Bil AS for et par år siden og det ruller idag ca 150 Keweter på norske veier. Det er produsert ialt 1028 hvorav de fleste er levert internasjonalt. Bilen produseres idag i småskala i Sandakerveien i Oslo og koster fra 114.800 kr. Kollega Bil leverer også brukte elbiler av ulike typer fra 69 000 kr.

Markedet for elbiler
Det har etterhvert blitt bred politisk enighet i Norge i forhold til å bidra til å skape et marked for elbiler. Etter at momsen ble fjernet ble salget av elbiler 5-doblet og man forventer nå at forsøkene med kjøring i kollektivfelt vil aksellerere salget av elektriske biler ytterligere.

SLUTT

For ytterligere informasjon:
Daglig leder Kollega Bil AS, Hans Håvard Kvisle, mobiltelefon 41 51 55 20
Kommunikasjonsrådgiver Rune Haaland, mobiltelefon 48 09 52 03
Bilder er vedlagt


minister overrekker nøkler til EL11000


Fredag morgen leverte Samferdselsminister Torild Skogsholm elbil nummer 1000 av
typen Kewet til Else Engebretsen som sammen med sin mann vil kjøre bilen i Oslo.


EL10001 og EL11000
Bilde av EL10001 og EL11000 sammen,
hvor eier av EL10001 - Rune Haaland - er med. EVguide
                   HEM HOME