EVguide
                   HEM HOME


Bilder från EV2014 på Samsö i Danmark

Text och foto: Knut Abrahamsen

Översikt alla EV2001 - EV2015 sidor

 
Fredag 30 maj: Besök hos/ med Samsö Energiakademi


Samsø Energiakademi

Samsø Energiakademi  
- lever som man lär.
Deras fina byggnad har integrerande solceller på taket, tillvaratagande av regnvatten, och naturlig ventilation
via "Smart House koncept".


Info hos Samsø Energiakademi


Bernd Garbers, i mitten, skulle vara våran värd under besöket, och just här assisteras han
av daglig leder Michael Larsen, till vänster.


solcellsanläggning


Besök på Samsö Kommuns solcellsanläggning där bland annat hemtjänstens elbilar laddas.halmen kommer inBesök på Brundby – Ballen lokala fjärrvärmeanläggning basered på biomassa.


farlig lekplats för pussikatten


Lite farlig plats för lilla katten


Klar för halmeldning
Lite skoj var det att Bernd också ansvarade för ett TV-team från Spanien som följde med "oss ElbilsVänner".Flisanläggning


Besök på Nordby- Mårup lokala fjärrvärmeanläggning basered på flis och solfångare.

Varmvattenpaneler


Praktiskluftkonditionering också

Skönt med både skugga och grönt foder

Översikt alla EV2001 - EV2015 sidor

 EVguide
                   HEM HOME