EM Systemer AS

Hvor mye kan man spare
om man bruker energi bare når man trenger den?
Hvor mye energi bruker egentlig en elbil pr mil?

Nedenfor er et eksempel på hva som kan spares i et middels stort hotell
omregnet i kjørte kilometer med en elbil.
Elbilens forbruk ligger mellom 1 - 2,5 kWh pr mil.

Med full styring av varme og tekniske anlegg fyres det ikke for kråkene.
I dette tilfelle styres varmen på hvert enkelt hotellrom automatisk via bookingsystemet.
Gjesten kan selv endre ønsket romtemperatur via fjernkontroll interaktivt
på sin hotell TV.

Et hotell med ca100 rom i utkanten av Oslo sparer anslagsvis
500 - 600.000 kWh pr. år etter installasjon av et Sentral Driftkontroll
anlegg HPC1000 fra EM Systemer. 

Besparelsen fra dette ene anlegget gir nok energi til nesten
3.000.000 kjørte kilometer årlig med elbil.

Dette ville spart oss for et utslipp på anslagsvis 300 tonn CO2 pr år om alternativet var en liten moderne bil med forbrenningsmotor,
for ikke å snakke om andre utslipp.
Det ville langt på vei dekket forbruket til de fleste av elbilene på norske veier i dag.
 
HPC1000 fra EM Systemer er innstallert på ca 800 anlegg i Norge og Sverige. 
Investeringen er i de fleste tilfeller tilbakebetalt på 2-5 år.

Hvem var det som sa at enøk ikke lønner seg?
 
Vil du vite mer og få flere konkrete eksempler kontakt
Roy Krokfoss post@emoslo.no

Vi på EM Systemer
ønsker EV2002 deltakerne en riktig god "elbilssafari"

Vennlig hilsen
Roy Krokfoss
www.emsystemer.no